Produkty:
  Koszyk
  Wartość zakupów: 0.00 zł
  Zarejestruj się / Zaloguj

  Regulamin sklepu

  Strona głównaRegulamin sklepu

   

  Regulamin sklepu AntykwariatStudencki.pl obowiązujący od 4.10.2019 roku:

   

  I. Definicje
   

  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

  - Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 

  - Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późniejszymi zmianami);

  - Konto Klienta - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta poprzez rejestrację, a loguję się poprzez login i hasło;

  - Regulamin - niniejszy Regulamin; 

  - Sklep (Sklep internetowy) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.antykwariatstudencki.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

  - Sprzedawca - Witold Dulęba działający pod firmą Biuro Nieruchomości mgr Witold Dulęba - właściel Sklepu. Działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG) pod nr 10247/2001, prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki. Przedsiębiorcy został nadany nr NIP: 6490020041 oraz Regon: 270199771. Siedziba  znajduje się w Zawierciu przy ul. 3 Maja 3/1, 42-400 Zawiercie, telefon 514 085 992, adres e-mail:biuro@antykwariatstudencki.pl;

  - Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 

  - Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Witoldem Dulębą działającym pod firmą Biuro Nieruchomości mgr Witold Dulęba, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu; 

  Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późniejszymi zmianami);  

  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późniejszymi zmianami)

  - Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj towaru jaki klient zamierza nabyć.

   

  II. Postanowienia ogólne
   

  2.1 Właścicielem Sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż książek używanych za pośrednictwem Internetu i działającego pod adresem www.antykwariatstudencki.pl jest Witold Dulęba działający pod firmą: Biuro Nieruchomości mgr Witold Dulęba wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG) pod nr 10247/2001 prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki. Przedsiębiorcy został nadany nr NIP: 6490020041 oraz Regon: 270199771. Siedziba firmy i sklepu znajduje się w Zawierciu przy ul. 3 Maja 3/1 42-400 Zawiercie, telefon 514 085 992, adres e-mail: biuro@antykwariatstudencki.pl.

  2.2 Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Witold Dulęba działający pod firmą Biuro Nieruchomości mgr Witold Dulęba z siedzibą w Zawierciu przy ul. 3 Maja 3/1

  2.3 Niniejszy regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Klienta, a także reguluje zasady i warunki sprzedaży przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Sklepu.

  2.4 Sprzedawca zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego wykonania usługi sprzedaży zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

   

  III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
   

  3.1 Klient składając Zamówienie przez Internet, za pośrednictwem Sklepu powinien zapoznać się z Regulaminem oraz polityką ochrony prywatności i potwierdzić, że akceptuje Regulamin oraz politykę ochrony prywatności w obowiązującej formie. Akceptacja ta jest dobrowolna, ale niezbędna w celu dokonania zakupów w Sklepie lub otworzenia Konta klienta.

  3.2 Warunki techniczne umożliwiające prawidłowe działanie Sklepu internetowego są następujące:

  a) Dostęp do internetu

  b) Prawidłowo skonfigurowana przeglądarka, np. Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox lub podobne

  c) Konto poczty elektronicznej

  3.3 Zakupy za pośrednictwem serwisu www.antykwariatstudencki.pl wymagają akceptacji plików Cookies przez przeglądarkę użytkownika.

  3.4 Umowa sprzedaży zawierana jest za pośrednictwem Internetu na odległość pomiędzy składającym zamówienie - Klientem, a sprzedającym - Sprzedawcą.

  3.5 Zaleca się aby informację podane przez Klienta w toku składania Zamówienia i rejestracji w serwisie www.antykwariatstudencki.pl były zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. 

  3.6 Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi na rzecz Klienta:

  - umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta

  - umożliwienie Klientom korzystania z usług koszyka, a także przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu

  - przesyłanie na wskazany przez Klientów adres e-mail Newslettera na zasadach opisanych w punkcie 3.9

  3.7 Sprzedawca dodatkowo na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta świadczy następujące bezpłatne usługi:

  - umożliwienie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży

  - możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia

  3.8 Świadczenie bezpłatnych usług przez Sklep opisanych w punktach 3.6 oraz 3.7 opiera się na Umowie o Świadczeniu Usług, która zostaje zawarta za zgodą Klienta po zaakceptowaniu przez niego formularza rejestracyjnego. Umowa ta może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sklepem.

   

  IV. Ceny i opłaty za koszty wysyłki
   

  4.1 Ceny Towaru podane są w PLN brutto i nie zawierają kosztu dostawy.

  4.2 Koszt dostawy podany jest w PLN brutto między innymi w treści formularza zamówienia i zależy od wyboru sposobu dostawy przez Klienta.

  4.3 Cenę produktu i koszt dostawy pokrywa Klient.

  4.4 Sprzedawca może zmienić ceny produktów oraz przeprowadzać i odwoływać promocje i wyprzedaże. Zmiany powyższe nie dotyczą towarów zamówionych przed datą wejścia w życie zmiany ceny i warunków promocji lub wyprzedaży.

  4.5 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu w przypadku odstąpienia od umowy.

  4.6 Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawce to w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

  4.7 W przypadku złożenia reklamacji opłaty za dostarczenie towaru pokrywa Sprzedawca do wysokości najniższej opłaty pobieranej za dostarczenie towaru oferowanego przez Sklep. 

  4.8 W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki za pobraniem, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu przesyłki do Sprzedawcy. 

   

  V. Złożenie zamówienia i płatność
   

  5.1 Klient składa zamówienie za pomocą formularza dostępnego na stronie www.antykwariatstudencki.pl.

  5.2 Złożenie zamówienia przez dodanie produktu/produktów do koszyka i kliknięcie opcji "zamawiam" oznacza, że Klient wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty i zobowiązuje się do zapłaty ceny za zamówiony towar.

  5.3 Sprzedający potwierdza zamówienie klienta przysyłając mu e-mail.

  5.4 Po wykonaniu czynności opisanych w punkcie 5.2 i 5.3 Regulaminu przez Sprzedawce i Klienta umowę uważa się za zawartą.

  5.5 Zapłata za towar uiszczana jest na podany rachunek bankowy lub poprzez płatność kartą płatniczą lub gotówką. Może odbywać się ona na jeden z dwóch sposobów:

  a) Przed wysyłką (przedpłata) - płatność przelewem po akceptacji zamówienia przez Sprzedawce, a przed wysłaniem towaru do Klienta. Płatność należy uregulować na konto Sprzedawcy w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia przez system DotPay lub za pośrednictwem tradycyjnego przelewu wpisując numer zamówienia w jego tytule. Dane do przelewu są następujące:

  Biuro Nieruchomości mgr Witold Dulęba
  ul. 3 Maja 3/1
  42-400 Zawiercie 
  Deutsche Bank
  nr konta: 12 1910 1048 2517 3824 2970 0001
  Tytuł przelewu: nr zamówienia

  b) Przy odbiorze (za pobraniem) - płatność uiszczana jest kurierowi lub Sprzedawcy przy odbiorze towaru przez Klienta.

  5.6 Sprzedający wysyła informacje o zmianach w statusie zamówienia na adres email Klienta.

  5.7 Klient otrzymuje paragon lub fakturę.

  5.8 Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu.

  5.9 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

   

  VI. Dostawa towaru i realizacja zamówienia:
   

  6.1 Dostawa towaru odbywa się na terytorium Polski pod adres wskazany w zamówieniu za pomocą Paczki w kiosku RUCHu, kuriera DPD, lub Paczkomatów InPost. 

  6.2 Sklep udostępnia następujące sposoby dostawy Towaru:

  a) przesyłka kurierska DPD po przedpłacie na konto lub za pobraniem

  b) przesyłka za pośrednictwem Paczki w kiosku RUCHu po przedpłacie na konto.

  c) przesyłka za pomocą Paczkomatów InPost

  6.3 Towar wysyłany jest w terminie do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Koszt dostawy Towaru wynosi:

  a) przesyłka kurierska DPD:

  po przedpłacie - 17 zł

  za pobraniem -  22 zł

  b) przesyłki po przedpłacie za pośrednictwem Paczki w kiosku RUCHu - 9 zł

  c) przesyłki po przedpłacie za pomocą Paczkomatów InPost - 12 zł

  d) w przypadku dokonania zamówienia przekraczającego kwotę 250 zł - bezpłatny

  6.4 Czas dostawy Towaru od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy i wysyłki zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy:

  a) przesyłka kurierska DPD: około 1-2 dni robocze

  b) przesyłki za pośrednictwem Paczki w kiosku RUCHu: około 2-3 dni robocze

  c) przesyłki za pośrednictwem Paczkomatów InPost - około 2-3 dni robocze

  6.5 Jeśli Klient nie odbierze przesyłki za pobraniem, Sprzedający może odstąpić od umowy po wcześniejszym poinformowaniu Klienta i wezwaniu do odebrania przesyłki.

  6.6 Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 10 do 18. 

   

  VII. Reklamacje

   

  7.1 Jeżeli towar ma wady powodujące niezgodność z umową może być reklamowany przez Klienta zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową. W szczególności klient może:

  a) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub domagać się obniżenia ceny, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie.

  b) żądać od Sprzedawcy wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady 

  7.2 Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeśli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

  7.3 Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowem zakupu tego produktu od Sprzedawcy i opisem reklamacji zawartym w formularzu reklamacji dostępnym TUTAJ na następujący adres:

  Antykwariat Studencki 
  Ul. 3 Maja 3/1
  42 - 400 Zawiercie
  Z dopiskiem „REKLAMACJA”

  Przed wysłaniem reklamowanego towaru zaleca się skontaktowanie się Klienta ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości zawierającej formularz reklamacyjny na adres mail biuro@antykwariatstudencki.pl

  7.4 Sprzedawca poinformuje klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z uzasadnieniem odmowy reklamacji.

  7.5 Zgodnie z punktem 4.7 Regulaminu  w przypadku złożenia reklamacji opłaty za dostarczenie towaru pokrywa Sprzedawca do wysokości najniższej opłaty pobieranej za dostarczenie towaru oferowanego przez Sklep. 

   

  VIII. Odstąpienie od umowy

   

  8.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu.

  8.2 Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć przy pomocy formularza dostępnego TUTAJ, wysłanego w wiadomości e-mail na adres: biuro@antykwariatstudencki.pl lub drogą pisemną na adres: Antykwariat Studencki, 3 Maja 3/1, 42-400 Zawiercie

  8.3 Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy dostępny w Sklepie.

  8.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili zwrotu towaru przez Klienta lub dostarczenia przez niego dowodu odesłania towaru.

  8.5 Klient powinien zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu. Prosimy o zabezpieczenie towaru poprzez odpowiednie zapakowanie.

  8.6 Zgodnie z punktem 4.5 Regulaminu Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu produktu w przypadku odstąpienia od umowy

  8.7 Towar należy zwrócić na adres:

  Antykwariat Studencki
  Ul. 3 Maja 3/1
  42-400 Zawiercie
  Z dopiskiem "ZWROT"

   

  IX. Polityka ochrony prywatności:

   

  9.1 Klient podaje dane osobowe dobrowolnie, jednak ich brak uniemożliwia dokonania zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i w granicach potrzebnych do realizacji przez sprzedawcę zamówienia.

  9.2 Sprzedawca działa zgodnie z wymogami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, dokonywania poprawek oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania przez Sprzedawce. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: biuro@antykwariatstudencki.pl

  9.3 Dane Klientów są całkowicie poufne i nie są ujawniane osobom trzecim.

   

  X. Postanowienia końcowe

   

  10.1 Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 4.10.2019 r.

  10.2 Prawem właściwym dla umów między Sprzedawcą a Klientem jest prawo polskie, a sądami – sądy powszechne RP . 

  10.3 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiany nie mają jednak zastosowania do zamówień wcześniej złożonych.

  10.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

   

   

  Strona główna
  NAPISZ DO NAS!

  Kontakt

  AntykwariatStudencki.pl
  42-400 Zawiercie
  ul. 3 Maja 3/1
  tel.: 514 085 992
  e-mail: biuro@antykwariatstudencki.pl

  Antykwariat Studencki powstał z myślą spełnienia oczekiwań uczniów i studentów. Jest to przyjazne miejsce, w którym każdy z was może sprzedać jak i kupić używane podręczniki akademickie i szkolne bez wychodzenia z domu. Gwarantujemy najniższe ceny książek i bardzo miłą atmosferę zakupów. Zapraszamy!

  Wersja mobilna
  Facebook